2U Rackmount Chassis

  • Price: Contact
  • Views: 1145

Máy tính công nghiệp với vỏ Rackmount 2U là các máy tính nhỏ gọn nhưng vẫn có khả năng mở rộng cao với thiết kế mô-đun để dễ dàng bảo trì.

Hotline

0225.3733371

Các IPC với vỏ máy tính 2U nhỏ gọn cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho các hệ thống wallmount và rackmount khác nhau.