4U Rackmount Chassis

  • Price: Contact
  • Views: 572

Máy tính công nghiệp với vỏ Rackmount 4U là các máy tính tiết kiệm chi phí với đầy đủ các lựa chọn linh kiện như backplanes, nguồn điện và thiết bị lưu trữ.

Hotline

0225.3733371

Các IPC với vỏ máy tính 4U cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho các hệ thống wallmount và rackmount khác nhau.