6U Rackmount Chassis

  • Price: Contact
  • Views: 578

Máy tính công nghiệp với vỏ Rackmount 6U là các máy tính có khả năng phục hồi lỗi nhưng vẫn tối ưu chi phí với nguồn cung cấp năng lượng dự phòng lý tưởng cho nhiều ứng dụng hệ thống.

Hotline

0225.3733371

Các IPC với vỏ máy tính 6U cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho các hệ thống wallmount và rackmount khác nhau.