4U Rackmount Chassis
Other marine equipment | 02-06-2020
4U Rackmount Chassis

Máy tính công nghiệp với vỏ Rackmount 4U là các máy tính tiết kiệm chi phí với đầy đủ các lựa chọn linh kiện như backplanes, nguồn điện và thiết bị lưu trữ.

6U Rackmount Chassis
Other marine equipment | 02-06-2020
6U Rackmount Chassis

Máy tính công nghiệp với vỏ Rackmount 6U là các máy tính có khả năng phục hồi lỗi nhưng vẫn tối ưu chi phí với nguồn cung cấp năng lượng dự phòng lý tưởng cho nhiều ứng dụng hệ thống.